Polityka prywatności i regulamin:

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO

         Zgłaszając się na zawody poprzez stronę www.pifsport.com.pl wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez firmę PIF SPORT i Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego wiek i kategorię wiekową, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).

–  Uczestniku/zawodniku, pamiętaj, że Twoja zgoda na wykorzystanie danych osobowych jak i publikacje wizerunku jest dobrowolna, ale niewyrażenie na to zgody, uniemożliwia Tobie start w zawodach, a nam realizację celu zawartego w Umowie (regulamin).  Pamiętaj, że masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody) wysyłając informację na adres:biuro@pifsport.pl bądź pod dane adresowe firmy. Masz prawo: a) dostępu do danych, b) sprostowania, c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, d) prawo sprzeciwu, e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub f) przeniesienia danych.

–  Oświadczam, iż jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się ze startem w zawodach. Oświadczam, że jestem świadomy swojego stanu zdrowia, tym samym że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia przeze mnie udziału w zawodach. Oświadczam, że posiadam niezbędne umiejętności do startu w zawodach, biorę w nim udział dobrowolnie, ponosząc z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów i akceptuję jego warunki.